Khushi Kapoor and Anjani Dhawan visited Bastian.

Niddhi Agerwal spotted at Indigo Bandra

Arjun Kapoor spotted at Khar

Ishan khattar spotted at Bastian Bandra